Allmänt
Webben som annonsmedium
Att förenkla sökandet
Billig reklam
50% rabatt
Priser

 

Vi förutsätter att alla har en god portion av gott förnuft, så dessa regler är kanske överflödiga. :)

Men även om detta kan ses som självklara, finns de i alla fall dokumenterade här i händelse att något tveksamt skulle dyka upp!

Skulle någon ha fler frågor går det utmärkt att höra av sig till den webbansvarige.


Villkor för webbsidor under adressen froson.com

  • A: Alla webbsidor som presentaras under froson.com skall behandla företag, organisationer eller rörelser som antingen har verksamhet på Frösön eller har annan stark anknytning till orten.

  • B: Presentationerna under froson.com skall vara av en sådan natur att de ej på något sätt kan anses vara stötande, detta innefattar -men är ej begränsat till- alla skildringar, former av samt uppmaningar till våld, rasism eller pornografi.

  • C: Varje företag ansvarar för innehållet hos den egna presentationen, denna får naturligvis innehålla länkar till webbpresentationer på andra webbadresseer och orter samt naturligtvis även sådana som behandlar ämnen som saknar anknytning till företagets egna presentation. Men de får under inga villkor leda till webbpresentationer som innehåller material av det slag som beskrivs under punkt b.

  • D: Vi förbehåller oss rätten att vägra ta in annonser på froson.com om dessa på något sätt bryter med de villkor som beskrivits ovan.

  • E: Froson.com förbehåller sig rätten att avlägsna en presentation eller annons (sk. Banner) från denna Internetadress utan återbetalning av eventuellt erlagda avgifter eller ersättning för förlorad inkomst om dessa bryter med något av ovanstående villkor.

    [Framsida för froson.com]
  •