tomdot

tomdot

Arnljot

Kyrkan

Runsten

Stocke

Tornet

Zetterström

Övrigt

 

 

 

 

 

 

 

 

Frösö trivialskola låg även den i Stocke. Här startades Jämtlands första egentliga skola år 1679 som ett led i att försvenska de norsksinnade Jämtarna.
Den var en internatskola och pojkarna fick föra mat med sig för hela terminen, något som beslutades i förväg och kungjordes i kyrkorna.

Men trots att endast en mindre del av befolkningen hade möjlighet att gå på trivialskolan var läskunnigheten relativt hög i Jämtland. Från 1842 finns en anteckning om att så gott som alla män i Jämtland kunde läsa, och att mer än hälften kunde skriva. Ute i byarna sköttes undervisningen av prästen, klockaren eller av en läskunnig soldat.

Collegie bostaden var hemmet för den lärare som undervisade andra klass vid Frösö trivialskola. Det byggdes av Johan Flodén år 1735 men flyttades 1768 från en intilliggande fastighet för att minska bandfaran.

Skollokalen är borta idag men vid husgrunden finns en minnessten. Rektorsbostaden byggd på 1730-talet är dock bevarad och återfinns på Stocke gård.
Biblioteket är dock den mest iögonfallande byggnaden som finns kvar från trivialskolans tid. Den kallas för det Zetterströmska biblioteket då det tillkom genom att professor Carl Zetterström testamenterade en stor boksamling till länet.

Det Zetterströmska biblioteket på Frösön var Jämtlands första bibliotek, det invigdes å 1833 och utgjorde trivialskolans biblioteksbyggnad. Samlingarna flyttades till Östersund år 1912

Flera historiskt kända personer har gått på denna skola, bland annat Erik af Edholm, livmedicus hos Karl XIV Johan, samen Anders Fjellner, "missionär i Lappmarken" samt Pehr Wilhelm Wargentin, astronom och statistiker, upphovsman till det som så småningom skulle bli Statistiska Centralbyrån.


Länkar:

  • Frösö trivialskola
  • "Lärda män och uppfinnare"
  • Litet om Anders Fjellner i "Samernas himmelska älgjakt"
  • Framsida sevärdheter

    | Framsida froson.com | Se även kartan |