tomdot

tomdot

Arnljot

Kyrkan

Runsten

Stocke

Tornet

Övrigt

Johan Tirén var en genre- och landskapsmålare född i Själevad i Ångermanland d. 21 okt. 1853. Föräldrar: kyrkoherden Olof Tirén och Kristina Holm.
Efter att ha tagit studentexamen studerade Tirén vid Tekniska skolan i Stockholm och blev 1877 elev vid Konstakademien. Här vann han kungliga medaljen för prisämnet Loke fängslas af asarna. För sin 1881 utförda komposition Jämtlandssägen "Gosse, som med fiolen i sin hand lyssnar till Näckens spel nere i vattenfallet" kallades han sistnämnda år till agré vid Konstakademin där han år 1900 blev ledamot.

Efter snöstormen (1885)


Motiven för hans verk är i allmänhet hämtade från Jämtlands natur samt jämtlandsbondens och "lappens" liv. 1882-84 vistades han såsom akademiens stipendiat i utlandet, och från förstnämnda år förskriver sig den duk, De vilsegångna, som av många anses vara det bästa av hans ungdomsarheten. Av hans övriga tavlor kan nämnas Älgskytte för bandhund, Rast i snön, Efter snöstormen, Jämtlandsbonde på jakt, Skjutna renar, av vilka de tre sistnämnda inköpts av Sveriges Nationalmuseum. - Gift 1884 med Gerda Rydberg, dotter till redaktören Carl Henrik Rydberg.

Lappar tillvaratagna skjutna renar

Mer om samer: Samefolket
samt Sametingets hemsida

Källa: Svenskt biografiskt handlexikon (språket moderniserat från orginalet)


Framsida froson.com

| Framsida sevärdheter | Se även kartan |