Jämtlands läns författningssamling

      Länsstyrelsen

 

23 FS 1986:3 Utkom från trycket
den 31 januari 1986

"Fridlyst!   Jo, men inte isfri!"

 

 

Kungörelse om fridlysning av Storsjöodjuret inom Storsjön
(i centrala Jämtland).

utfärdad den 22 januari 1986

Länsstyrelsen meddelar med stöd av 14 § naturvårdslagen (SFS 1964:822 omtryckt SFS 1974:1025) förbud mot att inom Storsjön (i centrala Jämtland) döda, skada, fånga levande djur av arten Storsjöodjuret. Förbudet gäller även att borttaga eller skada Storsjöodjurets ägg, rom eller bo.

Lars Calleberg
Men hur ser det ut?
Ja ingen vet då med säkerhet, och runtom i Storsjöbygden kan man se Storsjöodjuret avbildat i många olika versioner. Som staty, t-tröja, vykort etc.
Spekulationer
Det finns verkligen många förslag till vad för slags djur Storsjöodjuret skulle kunna vara.
En ofta förekommande tankegång är att det skulle vara någon slags reptil, rentav en havsödla. Om detta är fallet måste arten ha överlevt ända sedan kretaceisk tid.
Att spekulera kan vara roligt, men med tanke på de klimatförändringar och inte minst istider som inträffat sedan dess är detta förslag till förklaring mycket osannolik.

Andra presentationer:

Storsjöodjuret | Storsjöodjursartiklar | Framsida froson.com

Länkar | Företagsförteckning | Webbkamera